پروژه اجرایی شماره یک

کارفرما: آقای علیرضا بهره مند

معمار: مهندس بهره مند  –  مهندس توکلیان

موقعیت: شیراز – فرهنگشهر

طراحی و اجرا نما و داخلی : گروه معماری مکسی – دفتر نقشه کشی و نقشه برداری سازه گستر

تصاویر: