پروژه اجرایی شماره دو

معمار: خانم دکتر دهواری

موقعیت: چابهار

طراحی نما: گروه معماری مکسی

سال: ۱۳۹۷

تصاویر: